EKSPERYMENT ZE ZNACZNIKAMI

W jed­nej parze butelek znajdują się zanurzone w wodzie ro­śliny szerokolistne, w drugiej równoważna pod wzglę­dem ciężaru ilość glonów. Są to więc przedstawiciele dwóch różnych, charakterystycznych dla naszej bio­sfery, typów autotrofów — dużych i małych. Wprowadzając do zawartości butelek różne pier­wiastki promieniotwórcze jako znaczniki uzyskamy możliwość śledzenia losów różnych substancji w rośli­nach. Korzystnie jest wprowadzić znaczniki parami, np. radioaktywny fosfor (32P) z cynkiem (65Zn). Fosfor jest ważnym makroelementem, tzn. elementem potrzeb­nym w dużych ilościach, a cynk — mikroelementem, tzn. elementem niezbędnym, ale tylko w niewielkich ilościach. Radioaktywne izotopy każdego z tych dwóch pierwiastków emitują inny typ promieniowania (jeden beta, drugi gamma), wykrywany przez osobne przy­rządy pomiarowe.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: