DZIEŁO MŁODZIEŻY

Dziełem młodzieży są powstałe przy wielu schroniskach ogródki skalne, alpinaria i ogródki kwiatowe. Prace społecznie J użyteczne młodych krajoznawców przedstawione zostały szczegółowo. Dla udostępnienia dzieciom i młodzieży szkolnej właściwych pod względem krajo­znawczym i turystycznym warunków odbywania wycieczek i wędrówek, oddziały  wojewódzkie PTSM wyznaczają na swoim terenie, przy współudziale kuratoriów oświaty_i wychowania, typowe trasy turystyczne. Dane szczegółowe dotyczące przebiegu, długości, treści krajoznawczych oraz usług turystycznych poszczególnych tras publikowane są w informatorach PTSM. Informa-. cje na ten temat może poza tym uzyskać każdy nauczyciel w zarządach oddziałów 5 wojewódzkich. PTSM

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: