DWA PODSTAWOWE TYPY CYKLI

W tym ostatnim rolę wiel­kiego rezerwuaru i klapy bezpieczeństwa spełnia po­wietrze. Istnieje ciągła wymiana azotu pomiędzy po­wietrzem a szybko wymieniającą się pulą związaną z organizmami. Obydwa typy mechanizmów wymiany,zarówno biologiczny, jak i niebiologiczny polegają tu na procesach denitryfikacji i wiązania wolnego azotu; wiązanie azotu polega na zamianie niedostępnego dla autotrofów azotu atmosferycznego w dostępne azotany. Podobnie jak w przypadku krążenia siarki kluczową ro­lę odgrywają tu mikroorganizmy. Azot może być wią­zany tylko przez niewiele gatunków występujących jednak licznie bakterii i sinic. Zdolności tych nie mają ani rośliny wyższe, ani zwierzęta. Rośliny motylkowe wiążą azot tylko dzięki specjalnym bakteriom, które żyją na ich korzeniach.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: