DUŻA PULA

Cza­sem dużą pulę nazywa się pulą niedostępną, a mate­riały krążące pulą dostępną; musimy jednak pamiętać, że znaczenie tych terminów jest względne. Składniki puli zapasowej nie muszą być stale niedostępne dla organizmów. Są one tyllko mniej dostępne w porówna­niu ze składnikami puli krążącej, które są dostępne prawie zawsze. Pomiędzy pulą dostępną i niedostępną stale zachodzi powolna wymiana składników. Próbki gleby przysłane przez farmerów do labo­ratorium glebowego w celu przeprowadzenia pod­stawowych analiz ich właściwości są poddawane dzia­łaniom 0,1-normalnego roztworu kwasu luib ługu. W ten sposób zostaje usunięta z gleby pewna ilość pierwiastków, takich jak fosfor, wapń, potas. Ilość ta uważana jest za przybliżony pomiar ilości pier­wiastków dostępnych dla roślin, tzn. za pomiar wiel­kości puli dostęjpnej.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: