DOKUMENTACJA PRACY

Gdy uczniowie nabiorą chęci do wędrowania, należy rozpocząć systematyczną, codzienną niemal pracę nad wytworzeniem stylu pracy krajoznawczej, polegającej na prowadzeniu obserwacji, badań, dyskusji i szperan w zbiorach bibhote- cznych. Wówczas z luźno związanych jednostek stworzy się być może zgrany kolektyw krajoznawców, kształcących swój intelekt w pracy nad poznaniem własnego otoczenia,regionu.kraju. Kronika jest podstawowym dokumentem pracy koła lub klubu. Jej zadaniem jest możliwie wierne .odzwierciedlenie całokształtu jego działalności. Zapisy w kronice należy dokonywać bezpośrednio po każdym wydarzeniu zasługu­jącym na odnotowanie, np: sprawozdanie z wykonanych prac na rzecz szkoły czy środowiska, efekty prowadzonych, badań,, sprawozdanie z wycieczki lub rajdu, ze spotkania z przedstawicielem’.świata nauki, władz oświatowych itp. Pozwala to na wierne odtworzenie obra2u działalności, a także na eliminowanie kilkumiesięcznych” luk. Kronikarz, winien odnotowywać,wydarzenia, podać jego datę i przebieg.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: