DOBRZE ZORGANIZOWANE WYCIECZKI

Aby program taki mobilizował do działalności, należy starać środowiska, a więc aby był społecznie użyteczny. Badania uwzględniać powinny zagadnienia geograficzne, historyczne, przyrodnicze, etnografi­czne. demograficzne, gospodarcze i administracyjne. Obraz działalności szkolnego klu­bu krajoznawczo-turystycznego zawarty w treści niniejszego opracowania mozeoka- zać się zbyt trudny do realizacji na terenie niejednej szkoły lub w istniejącym już klubie krajoznawczo-turystycznym. Niejeden zarząd być może rozgrzesza swą działalność nazwą klubu, która sugeruje, że obok działalności krajoznawczej zajmuje się on rowmez działalnością turystyczną, przy czym nie zostały określone dotychczas proporcje, ile ma być pracy krajoznawczej, a ile turystycznej.Niewątpliwie należy rozpocząć od działalności turystycznej, aby serią dobrae zor­ganizowanych wycieczek zachęcić młodzież do wyjścia poza teren szkoły i swojego miejsca zamieszkania.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: