DŁUGOTRWAŁE DOŚWIADCZENIA

Długotrwałe doświadczenia w rol­nictwie wykazały, że ten prosty test może służyć jako dobra podstawa do zalecenia odpowiedniego nawoże­nia, pozostawia on jednak wiele do życzenia. Okazało się bowiem, że tak jak w przypadku oceny przepływu energii, tak i przy określaniu produktywności biolo­gicznej ważniejsza jest szybkość przemieszczania się lub krążenia materii, niż jej ilość w danym miejscu i w danym momencie. Przy określaniu tempa prze­mieszczania się bardzo pomagają izotopy radioaktywne, gdyż można śledzić ich przechodzenie z organizmu do środowiska. To nowe narzędzie wieku atomowego ujawniło nieznane dotychczas transmisje i często nie­spodziewanie szybkie tempa wymiany, wzbogacając w ten sposób naszą wiedzę o cyklach biogeochemicznych. Żaden z ekologów przyszłych generacji nie może pozwolić sobie na pominięcie radioizotopów przy badaniu tak skomplikowanych ekosystemów, jak oce­any, jeziora lub lasy.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: