DLA WŁAŚCIWEJ ORGANIZACJI DZIAŁANIA

Dla właściwej organizacji pracy w klubie, niezbędne jest przeprowadzenie analiz i ocen pracy klubu. Jest pożądane, aby zespół wychowawczy szkoły przeprowadzał te analizy i oceny dwukrotnie w ciągu roku szkolnego. Jest również wskazane, aby w do­konywaniu takiej analizy i oceny pracy klubu uczestniczył każdorazowo przedstawi ciel zarządu określonego ogniwa PTTK lub innej organizacji społecznej. W ten sposób PTTK miałaby jeszcze większy wpływ na ukierunkowanie programowej działalności SKKT-PTTK i służenie pomocą organizacyjno-programową całemu szkolnemu rucho­wi krajoznawczo-turystycznemu} Opracowując plan pracy (program działalności) SKKT-PTTK. należy przyjąć zasadę, że nie istnieją miejscowości lub obszary nieciekawe dla prac krajoznawczych.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: