DETRYTYSOWY ŁAŃCUCH POKARMOWY

Detrytusowy łańcuch pokarmowy jest bardziej skomplikowany, trudniejszy do zrozumienia, lecz w wielu ekosystemach ważniejszy. Obie drogi przepływu energii istnieją prawie we wszystkich eko­systemach, lecz w bardzo różnych proporcjach. Jak w każdej innej sytuacji, tak i tu warunki ekstremalne są niekorzystne, lecz w przypadku ekosystemu nie po­trafimy jeszcze ocenić, kiedy mamy do czynienia z sy­tuacją ekstremalną. I tak np. wiadomo, że nadmierna eksploatacja środowiska jest szkodliwa, lecz nie zostało wyraźnie zdefiniowane w terminach przepływu ener­gii, jaką sytuację należy uznać za nadmierną eksploatacjęw różnych ekosystemach. Podobnie może być szkodliwa zbyt niska eksploatacja. Całkowity brak bezpośredniej konsumpcji materii roślinnej może po­wodować nagromadzenie się ogromnych ilości detry- tusu, a to z kolei staje się przyczyną opóźnień w uwal­nianiu i krążeniu minerałów. Jeśli detrytus wyschnie lub zostanie pozbawiony dostępu tlenu, to mikro­organizmy nie będą zdolne do rozkładania tkanek roślinnych i uwalniania z nich minerałów wystarcza­jąco szybko.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: