CZŁOWIEK WSPÓŁCZESNY

Człowiek współczesny nie tylko zmienia tempo prze­mieszczania się pierwiastków w biosferze, ale również wprowadza do cykli biogeochemicznych zupełnie nowe pierwiastki radioaktywne. Długotrwałe skutki bio­logiczne takiego postępowania są przedmiotem wielu kontrowersyjnych dyskusji, co świadczy o tym, że zarówno nasza wiedza na ten temat, jak i zdolność do interpretowania posiadanych danych są niewystar­czające. Dotyczy to szeregu zagadnień z dziedziny pa­tologii (rak itd.), genetyki (mutacje itd.) oraz eko­logii. Losy pierwiastków wytwarzanych przez czło­wieka oraz drogi krążenia tych pierwiastków w łańcu­chach troficznych, to zagadnienia szczególnie interesu­jące dla ekologa, a także dla ogółu społeczeństwa. W czasie łańcuchowych reakcji rozszczepienia ato­mów uranu w reaktorach atomowych lub przy próbach z bronią jądrową wytwarzają się tzw. produk­ty rozpadu; należą do nich fragmenty atomu uranu pozostałe po zamianie części masy atomu na energię.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: