CZĘŚCI SKŁADOWE EKOSYSTEMU

Gdy jezioro, las czy też inną jednostkę przyrody rozpatrujemy jako ekosystem, możemy wyróżnić w niej dwa komponenty biotyczne: komponent autotro- f i c z n y (samożywny), zdolny do pochłaniania energii świetlnej i wytwarzania jej kosztem związków orga­nicznych z prostych substancji nieorganicznych oraz komponent heterotroficzny (cudzożywny), któ­ry wykorzystuje, ponownie przerabia i rozkłada zło­żone związki organiczne wytworzone przez autotrofy. jak widzimy na rysunku 2 obydwa te funkcjonalne elementy składowe układają się w zachodzących m siebie warstawach: w warstwie wyższej, do której ma dostęp energia świetlna, występuje najintensywniejszy metabolizm autotrofów, natomiast najintensywniejsza aktywność heterotrofów ma miejsce w glebie i osadach dennych, w których akumuluje się materia organiczna.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: