CZĘŚĆ ZJADANEGO POKARMU

Tylko część zjadanego przez herbiwory pokarmu jest przez nie przyswajana. Pozostała część (zawarta np. w odchodach) przechodzi do destruentów. Wobec tego nacisk herbiworów na biocenozę zależny jest zarówno od ilości usuwanej przez nie ma­terii roślinnej, jak i od stopnia przyswajania zjada­nego pokarmu. Oczywiście bezpośrednie spasanie musi mieć jakieś granice, gdyż zbyt szybkie usuwanie wy­produkowanej materii roślinnej może zniszczyć pro­ducentów lub silnie zredukować ich przyszłe możli­wości produkcyjne. Ekologowie zajmujący się badaniem zagadnień związanych z użytkowaniem pastwisk przez człowieka uznają zasadę, że bydło nie może zużywać więcej niż 50’°/o produkcji paszy w ciągu sezonu. W naturalnych biocenozach liczebność herbiworów jest kontrolowana przy pomocy szeregu mechanizmów zwrotnych.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: