CZĘŚĆ TEORETYCZNA PROGRAMU

MOT-PTTK ma prawo organizować pod opieką nauczyciela lub wyc owaw y popularne wycieczki, potwierdzać przebycie tras i spełnienie wymagań na MOK. noszenia odznaki MOT. Ma on pierwszeństwo w przyjęciu na kursy szkolemo organizowane przez PTTK: przewodników turystyki i krajoznawstwa, przewodników, społecznych opiekunów ochrony przyrody lub zabytków. Korzysta również z przywilejów przysługujących kadrze PTTK   .Wniosek o skierowanie kandydatów na kurs młodzieżowych organizatorów tury­styki PTTK przedkłada zarząd SKKT-PTTK lub młodzieżowego klubu osiedlowego PTTK, rada drużyny ZHP. Decyzję o przyjęciu kandydata na kurs podejmuje zarząd wojewódzki PTTK wspólnie z kuratorium oświaty i wychowania, lub upoważniony organizator kursu. Podstawową formą kursu jest 14-dniowy wakacyjny oboz wędrow­ny. Część teoretyczną programu zawarto w wytycznych PTOC. Plan kursu obejmuje 20 godzin wykładów oraz 15 godzin ćwiczeń praktycznych.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: