CIĄGŁOŚĆ ŻYCIA

Ciągłość życia na Ziemi (z dostarczeniem produktów do sklepów spożywczych włącznie) możliwa jest tylko dzięki stałemu dopływowi światła słonecz­nego z zewnątrz.Jednokierunkowy przepływ energii w przyrodzie jest wynikiem działania praw termodynamiki, będą­cych podstawowymi prawami fizyki. Przypomnijmy sobie pierwszą zasadę termodynamiki: energia może być przetwarzana z jednej postaci (np. światła) w inną (np. w potencjalną energię pokarmu), ale nigdy nie może zostać stworzona lub zniszczona. Druga zasada termodynamiki mówi, że każdemu procesowi przeka­zywania energii towarzyszy jej degradacja z postaci bardziej Skoncentrowanej do bardziej rozproszonej. Po­nieważ zawsze jakaś część energii ulega rozproszeniu w postaci niedostępnej energii cieplnej, żadne samo­rzutne przemiany energetyczne (np. zamiana energii świetlnej na energię pokarmu) nie mogą osiągnąć 100% wydajności.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: