CHEMICZNE METODY

Opisane chemiczne metody określania ilości tlenu, wypróbowane, lecz pracochłonne, będą może wkrótce zastąpione przez metodę elektrody tlenowej, która pozwoli na rejestrowanie ilości tlenu w butelce lub w toni wodnej w sposób ciągły. Taka elektrochemicz­na metoda jest w tej chwili w stadium prób ekspery­mentalnych. Jak w wielu innych dziedzinach nauki, tak i w ekologii, jednym z głównych zadań badaczy jest rozwijanie nowych metod, zwiększających zarówno precyzję, jak i ilość uzyskanych danych.Niektóre ważne zależności między strukturą a fun­kcjonowaniem ekosystemu zaobserwujemy porównując staw ze względnie prostym ekosystemem lądowym, jakim jest zbiorowisko trawiaste lub opuszczone przed rokiem pole uprawne.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: