CHARAKTERYSTYCZNY PRZYKŁAD

Charakterystycznym przykła­dem błędu niełatwego do skorygowania jest sytuacja w zagłębiu miedzi Copperhill Basin we wschodnim Tennessee. Wiele lat temu dopuszczono do tego, aby dymy z kominów zniszczyły lasy w promieniu wielu mil. Dymów już nie ma, ale obszar ten pozostał kom­pletną pustynią czerwonych, nagich wąwozów o nie­wielkiej pokrywie roślinnej, pomimo kilkakrotnych prób zalesiania go. Przykład Copperhill unaocznia nam, że jeśli środowisko mai funkcjonować w sposób umo­żliwiający ciągłość rozwoju życia, to poszczególne kom­ponenty biologiczne tego środowiska muszą być po­wiązane ze światłem słonecznym i czynnikami chemicz­nymi w określonych proporcjach i według ściśle okre­ślonych zasad.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: