CELE PRACY KRAJOZNAWCZEJ

Spośród różnorodnych form działalności dydaktyczno-wychowawczej, organizo­wanych dla dzieci i młodzieży szkolnej, eksponowane miejsce zajmuje działalność . krajoznawczo-turystyczna, mająca szczególnie głęboki sens w wiązaniu przekazywanej wiedzy teoretycznej z praktyką.   Cele pracy krajoznawczej z dziećmi i młodzieżą określa się jako „wszechstronr^e poznawanie kraju,”‚jego przemian i rozwoju, kształtowanie patriotyzmu i aktywnej postawy obywatelskiej.Krajoznawstwo w szerszym rozumieniu tego terminu to poszukiwanie autentyz­mu, życzliwe kontaktowanie się z ludźmi, to również poszukiwanie estetycznych, kulturalnych, patriotycznych przeżyć, nieschematycznych form wypoczynku i kontaktu z przyrodą. .Dobrowolny udział w imprezach krajoznawczo-turystycznych daje uczestnikom zadowolenie, prowadząc w sposób nieprzymuszony do wszechstronnego ich rozwoju.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: