CELE OGÓLNE KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI

Trud skierowany na podnoszenie poziomu oraz organizacji życia w kraju spoczy­wać będzie w przyszłości na najmłodszej dziś generacji naszego narodu. Pokolenie to cechuje wysoka dynamika potrzeb zafascynowanie nauką, techniką, kulturą oraz – ; rozwojem kontaktów międzynarodowych. Krajoznawstwo i turystyka mogą wyjść na przeciw oczekiwaniom młodzieży popizez swoje wielokierunkowe oddziaływania mogą odegrać w sposób ciekawy, nie­banalny ważną rolę w kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży, w rozwijaniu ich , osobowości, a także mogą stwarzać wiele okazji do przeżywania radości, do krzepienia zdrowia, do wyżycia się emocjonalnego i intelektualnego. Krajoznawstwo i turystyka mogą w szerokim stopniu oddziaływać na wszystkie sfery zachowań uczniów, a co szczególnie ważne – na rozwój ich zachowań społecznych, patriotycznych i obywatelskich.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: