CAŁKOWICIE ZROZUMIAŁE

Powinno być rzeczą całkowicie zrozumiałą, że rodzaj ludzki jest częścią przyrody. Używając sło­wa przyroda mamy więc na myśli cały żywy świat. Ekologia, która zajmuje się badaniem ogólnych praw rządzących wszystkim co żyje, jest jedną z kilku pod­stawowych dziedzin biologii. Fizjologia, genetyka, em­briologia i ewolucjonizm to dalsze przykłady podsta­wowych dyscyplin biologii. Są one omawiane w in­nych tomach serii „Podstawy Biologii Współczesnej”. Biologię można więc dzielić na działy, które zajmują się strukturą, fizjologią, ekologią, itp. określonych ro­dzajów organizmów (grup systematycznych). Zoologia i botanika są szerokimi działami tego typu, podczas gdy np. mykologia (nauka o grzybach), entomologia (nauka o owadach) i ornitologia (nauka o ptakach) są działami zajmującymi się bardziej określonymi gru­pami organizmów.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: