BIOLOGIA ŚRODOWISKA

Biologia środowiskowa jest przedmiotem fascynują­cym, nawet, jeśli nie ma bezpośrednich nawiązań prak­tycznych. Nieomal każdy człowiek ma przynajmniej utajoną ciekawość i zainteresowanie naturalnym oto­czeniem; u wielu to zainteresowanie przeradza się w hobby lub dodatkowy zawód, dający dużo intelektu­alnej i estetycznej satysfakcji. Dzieci wyrażają swe zainteresowanie żywymi obiektami znajdowanymi wo­kół siebie przez zadawanie niezliczonych pytań rodzicom lub nauczycielom; niestety wiele z odpowiedzi nie jest obliczone na rozbudzenie dalszego ich zainte­resowania. W miarę wzrostu młodego człowieka jego zainteresowania przyrodą często zanikają, gdyż coraz więcej uwagi wymaga przystosowanie się do ludzkich as­pektów środowiska.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: