BIOCENOZY NATURALNE

Biocenozy naturalne składają się z ogromnej liczby gatunków. Dotychczas nikt jeszcze nie zidentyfikował i nie skatalogował wszystkich gatunków roślin, zwie­rząt i mikroorganizmów znalezionych na jakiejkolwiek dużej powierzchni, takiej jak np. kilometr kwadra­towy lasu lub oceanu. Jednakże sytuacja ekologów jest o  tyle korzystna, że są oni w stanie zrozumieć ekosys­tem ograniczając badania tylko do grupy dominantów ekologicznych. Ekolog może badać podstawowe zależ­ności między liczbą i rodzajami organizmów bez znajo­mości ich nazw. Co ważniejsze, może on badać te za­leżności w dogodnych miejscach oraz d edukować prawa, które pozwalają mu obliczać to, czego nie może mierzyć bezpośrednio.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: