ARBITRALNY PODZIAŁ

Przy­kładami pierwszego rodzaju sukcesji może być rozwój żywych organizmów w świeżo założonym stawie lub rozwój lasu na ugorze. W tego rodzaju sytuacjach szybko, z roku na rok zmienia się skład gatunkowy zespołu i materia organiczna akumuluje się. Przykła­dem innego typu sukcesji mogą być zmiany zachodzące w strumieniu zanieczyszczonym dużą ilością ścieków organicznych. Materia organiczna jest tu szybciej zu­żywana niż produkowana.Spróbujmy podzielić heterotrofy na dwie, jaskrawo różniące się wielkością kategorie — makrokonsumentów i destruentów. Jest tOi podział arbitralny z punk­tu widzenia funkcji, lecz wygodny przy prowadzeniu analiz i badań.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: