ANALIZA BŁĘDÓW

Po takiej próbie następuje generalna, zespołowa i szczera analiza błędów i niedo­ciągnięć organizacyjnych, wyniesionych wielostronnych korzyści i projekt następnej – lepszej, kolejnej wycieczki. Ten model powtarzamy tak długo, aż wykształci się nawyk udziału w wycieczce, wyłoni się zespół organizatorów, a sam nauczyciel zrozumie istotę przekazywania uczestnikom wielostronnej wiedzy. System ten nie jest zgodny z zaleceniami władz oświatowych jak najczęstszego udziału ucznia w wycieczkach. Zanim jednak uczeń klasy V trafi na wycieczkę wielogo­dzinną, będzie już „weteranem”, uczestnikiem kilkunastu krótkich wycieczek krajoznawczo-turystycznych, organizowanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów nauczania. Pozna zasady wycieczkowania,  swoje miejsce w, zespole, prawa i obowiązki, zgromadzi niezbędny sprzęt i strój turystyczny, zrozumie że .wyciecz­ka to nie tylko zabąwa na świeżym powietrzu, ale pasja zdobywania wiedzy o swojej ojczyźnie.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: