AKTUALIZOWANIE WIEDZY KRAJOZNAWCZEJ

Dane z tego zakresu czerpać można wprawdzie z dość obszernej literatury, lecz niedogodnością jest rozproszenie wiadomości w książ­kach,przewodnikach i podręcznikach oraz obawa o niekompetentność informacji. Dane o obiektach krajoznawczych systematycznie zbierane l uzupełniane o nowe szczegóły, zarówno z literatury jak i autopsji oraz informacji zbieranych w terenie, pozwolą na aktualizowanie wiedzy oraz uściślenie treści. Dysponując kartoteką informacyjnąo obiektach krajoznawczych znajdujących się w najbliższej okolicy możemy wszechstronniej przekazywać uczestnikom wycieczek wiedzę o krajoznawczych obiektach regionu, roztoczyć opiekę nad zabytkami, obiekta­mi przyrody l miejscami pamięci narodowej. Inwentaryzacja powinna ukierunkować również pracę nad właściwym zagospodarowaniem obiektów turystycznych, wytycza­niem szlaków turystycznych i tras wycieczek krajoznawczych.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: